Szársomlyó engedélyek

A Szársomlyó Természetvédelmi Területen siklórepülő tevékenység végzésére, és e célból a fokozottan védett természeti területére történő belépésre a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 719-5/2014. iktatószámú határozatában adott engedélyt a Blue Sky Siklóernyős Sport Egyesület tagjai számára.

A feltételeket a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya kis mértékben módosította a 4016-6/2022. iktatószámú határozatában.

Az engedély feltételei a következők:

 1. A tevékenységet kizárólag az Egyesület tagjai folytathatják.
 2. Az Egyesület minden év elsó repülési napja előtt, valamint a taglista változása esetén küldje meg a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) részére az aktuális taglistáját, a tagsági számok és lajstromszámok feltüntetésével.

 3. A tevékenység végzéséhez előzetes regisztrációra van szükség. Az egyesületi tagoknak repülési szándékukat a repülésre tervezett napot megelőző 2 munkanappal korábban regisztrálniuk kell az Egyesület honlapján, mely listához hozzáférést kell biztosítani a Felügyelőség, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) részére. Amennyiben a hozzáférés - technikai okok miatt - nem biztosított, az Egyesület köteles megküldeni a repülni szándékozók névsorát a Felügyelőségnek és az Igazgatóságnak is, a repülési nap délelőtt 9 órájáig.

 4. A repülést folytatók kötelesek a földről távcsővel jól látható, minimum 20x40 cm-es azonosítót (lajstromszámot) viselni az ernyő alsó részén, vagy a beülön.

 5. A fokozottan védett természeti területre történő belépés előtt a repülni szándékozóknak az erre a célra, a Szoborparknál elhelyezett beíró füzetbe fel kell írniuk a nevüket, a fent tárgyalt egyedi azonosító jelüket (a digitális tagsági kártyán található tagsági szám), valamint a belépés dátumát és időpontját.

 6. A starthelyeket kizárólag a hegy északi oldalán - 2007. július 9-i helyszíni bejáráson narancssárga és rózsaszín spray-vel is - kijelölt útvonalon gyalogosan lehet megközelíteni. Személygépkocsival csak a Villányi Szoborpark parkolójáig lehet behajtani, onnan gyalogosan közelíthetők meg a starthelyek.

 7. Napi szinten összesen maximum 30 felszállás hajtható végre, a starthelyeken egyidejűleg legfeljebb 5 személy tartózkodhat.

 8. Siklóernyővel startolni csak az előzetesen, 2007. július 9-i helyszíni bejáráson narancssárga spray-vel kijelölt, jegyzőkönyvezett starthelyekről lehet. A déli starthely (koordinátái: N 45'51.319', E0 18'24.616') körül 15 méter, az északi starthely (koordinátái: N 45'51.320', E0 18°24.592') körül 10 méter sugarú körben lehet le és felszállni, valamint tartózkodni.

 9. A siklóernyővel a starthelyet csak közvetlenül a felszállás előtt lehet elfoglalni.

 10. Az ernyő terítése, nyitása csak a startolásra kijelölt területeken történhet.

 11. A starthelyen egyéb tevékenységet folytatni (letáborozni, tüzet gyújtani, stb.) szigorúan tilos.

 12. A hegyre történő visszaszállás havária helyzet kivételével - csak a kijelölt starthelyre lehetséges.

 13. A résztvevők kötelesek a természetvédelmi területen a starthelynek kijelölt részen belül tartózkodni. A növények vagy növényi részek eltávolítása még a starthelynek kijelölt területen belül is tilos!

 14. A területhasználat kapcsán az Igazgatóság javaslatára a Felügyelőség indokolt esetben (pl. fokozottan védett madárfaj fészkelése esetében) további korlátozásokat tehet.

 15. A résztvevők a helyszínen az - Engedélyes (Egyesület) által készített, QR kóddal ellátott - digitális tagsági igazolványukat, és a siklóernyő légi-alkalmassági tanúsítványukat tartsák maguknál, azokat az ellenőrzésre jogosult személyeknek be kell mutatniuk.

 16. A területen minden növény, állat és geológiai képződmény gyűjtése tilos!

 17. Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a megközelítési útvonalon és a starthelyeken keletkezett, vagy mások által hagyott hulladékot is össze kell gyűjteni, és el kell szállítani.

 18. A területen tilos a szemetelés, a tüzgyújtás, és a táborozás, valamint a terület bárminemü megváltoztatása!

 19. A területet távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni.

 20. A határozatban foglaltakat az Egyesület tagságával ismertetni kell.

Címkék: